Agrostoc

C.Î. „Agrostoc” a fost fondată pe data de 16 august 2001 de către 15 magazine agricole create în cadrul programului CNFA Agromagazine, cu scopul procurării de mijloace de producţie în volume mari, care urmează a fi distribuite la magazinele agricole pentru comercializarea cu amănuntul. Lansarea Cooperativei a fost posibilă ca urmare a sprijinului financiar  acordat de EWMI / Fundația Soros-Moldova în cadrul Programului de Asistență pentru Fermierii Privați, co-finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Motto-ul companiei este: „De a fi o întreprindere care să aprovizioneze fondatorii şi non-fondatorii Cooperativei cu mijloace de producţie şi servicii de calitate pentru sectorul agrar, la preţuri competitive, realizând un profit necesar pentru dezvoltarea şi evoluţia acesteia pe termen îndelungat.

Citizens Network for Foreign Affairs (CNFA), un ONG finanţat de USAID, acordă finanţare sub formă de grant utilizat în scopul asistenţei tehnice şi acoperirii anumitor cheltuieli iniţiale. De asemenea, Programul de Dezvoltare a Micului Business din cadrul CNFA pune la dispoziţie voluntari cu experienţă în domeniul agriculturii, care acordă asistenţă atât managementului cooperativei, cât şi fondatorilor Consiliului Administrativ. Capitalul operaţional iniţial este acordat de către Programul de Asistenţă a Fermierilor Privaţi (PAFP), sub formă de împrumut pe termen lung, fără dobândă, care ulterior poate fi capitalizat de AGROSTOC. Conform schemei de capitalizare, fiecare leu din profitul brut, plus contribuţiile fondatorilor, pot capitaliza suma similară din împrumutul fără dobândă acordat de PAFP. Programul de Asistenţă a Fermierilor Privaţi acordă sprijin şi prin intermediul Programului de Dezvoltare a Cooperativelor.

Conform planului de finanţare elaborat, managementul „Agrostoc”, a primit asistenţă până în luna martie 2004, CNFA a aprobat un buget care a prevăzut extinderea finanţării pentru susţinerea cooperativei în domeniile de marketing, instruire, promovare. În a doua jumătate a anului 2003 CNFA a acordat „Agrostoc” suplimentar un grant în valoare de $150 000. „Agrostoc” a folosit grantul cu scopul de a mări stocul de marfă şi liniile de credit oferite fondatorilor săi.

Având posibilitatea de a colabora direct cu producători de mijloace de producție și cu distribuitorii primari, „Agrostoc” își propune să combine puterea de cumpărare a fondatorilor săi prin colectarea comenzilor de produse, micșorând astfel cheltuielile și obținând efecte economice suplimentare pentru fondatorii acestora.

Drept consecinţă, s-a asigurat accesul fermierilor din Moldova la mijloace de producţie de calitate înaltă, la preţuri rezonabile şi în ambalaje adecvate, iar numărul fondatorilor Cooperativei s-a mărit treptat de la 15 la sfârşitul anului 2002 la 136 la momentul actual.

Printr-o retrospectivă a evoluției cooperativei, se evidențiază următoarele:

 1. Anul 2010, în sectorul nostru de activitate, a fost numit ca anul „înviorării agriculturii”, deoarece după mai bine de 5 ani, piața a oferit prețuri bune la producția agricolă și natura a asigurat condiții climaterice favorabile. Pentru acest an, cifra de vânzări a constituit 145 mil. lei. Tot atunci a fost achiziționat un depozit în raionul Strășeni, care urma să asigure păstrarea în condiții optime calitatea produselor depozitate, să faciliteze încărcarea și livrarea produselor către fondatorii și clienții cooperativei.

 2. Anii 2011 și 2012 au fost mai dificili din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, dar și din cauza procesului de fluctuație neașteptată a personalului cooperativei, și anume din departamentul de vânzări. Cu toate acestea, „Agrostoc” a dat dovadă de profesionalism și management calitativ, astfel încât volumul de vânzări pentru anul 2012 a constituit 170 mil. lei, cu profit până la impozitare de peste 9,5 mil. lei.

 3. Anul 2013 s-a remarcat prin stabilirea de noi parteneriate cu întreprinderi internaționale precum „NuFarm” (Austria), „Spiess” Urania (Germania), „Timac Agro” (Franța) și „Compo” (Germania). Aceste parteneriate sunt valabile și astăzi. Tot în acest an cooperativa a înființat o întreprindere afiliată în domeniul producerii agricole și a permis dezvoltarea propriei infrastructuri de producere, cu posibilitatea de a testa și implementa tehnologii moderne pe o suprafață ce depășea 1 250 ha prelucrate. A fost lansat Programul Medical al Cooperativei de Întreprinzător „Agrostoc”, cu menirea de a motiva, fideliza și susține financiar fondatorii cooperativei, în vederea soluționării și reabilitării unor probleme grave de sănătate. 2013 s-a remarcat prin cifra de vânzări record – 256 mil. lei.

 4. Anul 2014 a fost unul provocator, datorită fluctuațiilor valutare, piața exportului dificilă de accesat, instabilitatea prețurilor la producția agricolă. Însă și în continuare, cooperativa enumeră un șir de succese: numărul fondatorilor a crescut la 105 și acoperă întreaga suprafață a țării, s-au stabilit noi colaborări internaționale, durabile până în prezent cu furnizori precum: Bayer CropScience (Germania), DuPont (SUA), Pioneer (SUA), Euralis (Franța), Adama (Israel), FosAgro (Rusia), Holland Farming (Olanda), Isagro (Italia). Astfel portofoliul de produse a devenit cel mai competitiv pe piața autohtonă. Alt moment important este tendința continuă de fidelizare și susținere a fondatorilor cooperativei, prin Programul Medical, Programul Top Fondatori, Acțiunea de premiere a consumatorilor finali și Tombola – 15 ani de succes. În acest an, volumul de vânzări a crescut până la 356 mil. lei.

 5. Anul 2015 a fost unul dificil din cauza factorilor necontrolabili: condiții climaterice nefavorabile și instabilitate politică. Însă indiferent de obstacole, cifra de vânzări depășește 499 mil. lei. Factorii care au asigurat poziția de lider au fost: comercializarea mijloacelor de producție agricolă de calitate înaltă și la preț competitiv; exportul mijloacelor de producție agricolă cu posibilitatea recepționării acestora din gospodării; servicii de profil gratuite: livrarea mijloacelor de producție, testări de sol, elaborarea pachetelor tehnologice, instruirea și asistența profesională, etc.; servicii în domeniul prognozării de dezvoltare a bolilor și dăunătorilor, consultanță și asistență juridică; marketing și sisteme de motivare a consumatorului final și a echipei de angajați. Portofoliul parteneriatelor s-a mărit cu 2 furnizori importanți pe piața internațională: L.Gobbi (Italia) și Institutul Național de Dezvoltare – Cercetare Agricolă, Fundulea (România). În acest an a fost lansat Proiectul Stațiilor Meteo. [40]

 6. Anul 2016 s-a marcat prin menținerea ascensiunii vânzărilor, astfel încât cifra de vânzări a depășit 701 mil. lei. Numărul fondatorilor cooperativei a crescut până la 112. A fost lansat un nou program motivațional pentru fondatorii și angajații cooperativei – „Lucrează și odihnește-te împreună cu Agrostoc”. Astfel, fondatorii și angajații „Agrostoc” au avut parte de 4 călătorii de vis: în Grecia, în Turcia, în Ucraina și în România.

 7. Anul 2017 a fost continuarea fortificării poziției cooperativei pe piața mijloacelor de producție din sectorul agrar. Acest an a adus recorduri pe mai multe poziții:

  1.  ponderea participativă înregistrată de către fondatorii cooperativei depășește 61% din cifra totală de tranzacții înregistrate în anul de raportare;

  2. nivelul de recuperare a vânzărilor reprezintă 97%, cifra de afaceri depășește 819 mil. lei;

  3. evoluție majoră la producerea semințelor marca Agrostoc, asigurând fermierii cu sămânță certificată;

  4. volum record al producției exportate, astfel asigurând comoditate în metoda de conlucrare cu fermierii, diminuând riscurile de pierderi valutare și îmbunătățind coeficientul de rotație a mărfurilor și capitalului circulant. Numărul fondatorilor cooperativei a crescut până la 129.

 8. Anul 2018 a început în forță, astfel încât volumul planificat de vânzări pentru primul trimestru a fost înregistrat cu succes, iar în cadrul celei de-a 2-a Ședințe a Consiliului Administrativ, numărul fondatorilor a crescut până la 136.

 9. Anul 2020, Cooperativa lansează prima Hală din Moldova de Tratare cu Inhibitori a Îngrășămintelor Azotoase din satul Tigheci, Leova.

La moment, Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” asigură cei 148 fondatori și un număr de peste 500 de agenți economici non membri cu următoarele tipuri de produse necesare sectorului agrar:

 • Pesticide

 • Seminţe

 • Îngrăşăminte şi stimulatori de creştere

 • Exportul producției agricole

Unul din principiile de bază ale Cooperativei este oferirea produselor originale de înaltă calitate, într-un ambalaj util. La fel, cooperativa oferă fondatorilor săi mai multe servicii gratuite, precum și contra plată simbolică:

 • testări de sol

 • consultanţă și asistență profesională în domeniu

 • livrarea gratuită a pesticidelor şi a seminţelor

 • participarea la seminarele internaţionale de specialitate

 • programul de prognozarea bolilor prin intermediul stațiilor meteo

 • servicii de asistență juridică

Cea mai eficientă descriere a activității companiei, rezidă în prezentarea transparentă a ceea ce oferă cooperativa fondatorilor săi:

 • Accesul la portofoliul vast de produse de calitate pentru sectorul agricol, care este asigurat de companii cu renume mondial;

 • Accesul la condiții de conlucrare și prețuri avantajoase;

 • Asistența cooperativei în comercializarea producţiei agricole prin intermediul programelor de export;

 • Accesul la asistenţa şi consultanţa profesionistă în domeniul agricol;

 • Acces la tehnologii performante de producere a culturilor agricole;

 • Accesul la seminţe de marca Agrostoc, asigurând trasabilitatea, transparenţa şi calitatea înaltă a materialului semincer;

 • Implementarea programelor de marketing;

 • Repartizarea anuală a profitului;

 • Achitarea anuală a rabaturilor şi adaosului de preţ conform politicii interne;

 • Calcularea şi achitarea dividendelor pentru cotele preferenţiale;

 • Repartizarea fondului de investiţii;

 • Accesul la Fondul medical;

 • Deţinerea cotei-părţi în cooperativa care este în dezvoltare continuă;

 • Statutul de membru al cooperativei serveşte drept exemplu a unei întreprinderi de încredere care îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu legislaţia în vigoare şi legile businessului, fapt ce asigură un șir de oportunități.

            C.Î. „Agrostoc” organizează cu regularitate evenimente unde sunt invitați toți fondatorii cooperativei, dar și partenerii non membri: zile de câmp, seminare, instruiri și adunări regionale.

 

 1. Distribuie