Împreună suntem mai puternici!

Unul din principiile de bază ale Cooperativei este oferirea produselor originale de înaltă calitate, într-un ambalaj util.

De la momentul fondării până în prezent, C.Î. „Agrostoc” a făcut paşi importanţi în direcţia majorării volumului de vânzări anual, precum şi a numărului de membri ai întreprinderii, fapt ce a asigurat nemijlocit un progres evident.

Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” asigură cei 148 fondatori și un număr de peste 500 de agenți economici non membri cu următoarele tipuri de produse necesare sectorului agrar:

  • Pesticide 
  • Seminţe 
  • Îngrăşăminte şi stimulatori de creştere 
  • Exportul producției agricole.

C.Î. „Agrostoc” organizează cu regularitate evenimente unde sunt invitați toți fondatorii cooperativei, dar și partenerii non membri: zile de câmp, seminare, instruiri și adunări regionale.

  1. Distribuie