NovaTec® / Nexur®. Fertilizanți cu inhibitori – un nou trend în optimizarea nutriției plantelor cu Azot (N).

   Azotul (N) este distribuit pe larg prin litosferă, atmosferă, hidrosfera și biosfera. Totodată, există doar o mică parte (0,05 - 0,2%) de N din conținutul substanțelor minerale din sol, dintre care cca 5% este în formă disponibilă pentru plante în principal sub formă de nitrați (N- NO3-) și amoniu (N- NH4+). Restul N se transformă treptat din N organic prin procesul mineralizare a humusului(IFA adaptat, 2004).
    N este cel mai important nutrient din plante pentru creșterea și fructificarea culturilor, întrucât este constituentul principal în majoritatea structurilor din plante, precum și o componentă esențială în clorofilă, enzime, proteine, etc., și este necesar în cantități mari în raport cu alți nutrienți. De aceea plantele, răspund în general, rapid la aplicări de N. (IFA adaptat, 2004).
    În cadrul proceselor de transformare în sol pe care le suferă N, volatilizarea și nitrificarea generează cele mai mai multe pierderi de N și au un impact negativ mare asupra agriculturii și mediului înconjurator.
    Aceste pierderi de NO3- au generat în unele regiuni o creștere severă a contaminării apelor freatice, care a încurajat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să stabilească limita maximă de 50 mg L-1 ca NO3- în ape (Quiñones, 2009). În cadrul metodelor de îmbunătățire eficienței N, este utilizarea îngrășămintelor azotoase stabilizate. În timpul procesului de producție acestea sunt tratate, cu inhibitori de nitrificare sau a ureazei, care permit diminuarea pierderilor de azot si majorarea eficientei azotului din ingrasaminte în procesul de nutriție a plantelor.

Nexur®

Descriere:

Îngrășămintele Nexur® conțin inhibitorul  ureazei NBPT. Această tehnologie de inhibare determină o întârziere a ratei de hidroliză a azotului amidic sprea azot amoniacal, reducând pierderile prin volatilizarea amoniacului, crescând astfel eficiența nutriției cu Azot și, odată cu aceasta, productivitatea culturilor. Nexur® permite aplicarea ureei într-un mod mai eficient și permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește depozitarea, precum și posibilitatea utilizării acestei tehnologii în amestecuri cu îngrășăminte pe bază de uree. În plus, pierderile de azot sunt reduse la minimum și ureea este utilizată pe deplin.

Îngrășământul de calitate garantează performanța datorită tehnologiei sale și a proprietăților fizice excelente.

Avantaje:

 • Conținut ridicat de azot
 • Reducerea pierderilor datorate volatilizării amoniacului
 • Creșterea eficienței nutriției cu azot și, odată cu aceasta, a productivității culturilor
 • Permite aplicarea ureei într-un mod mai eficient
 • Posibilitatea utilizării acestei tehnologii în amestecuri cu îngrășăminte pe bază de uree
 • Pierderile de azot sunt minimizate, iar ureea este maximizată

 

NovaTec®

Descriere:

 Gama de produse NovaTec® sunt îngrășământe stabilizate cu inhibitor de nitrificare DMPP (3,4-dimetilpirazolfosfat). Inhibitorul de nitrificare reduce levigarea și crește eficiența N. În faza activă a DMPP (4-10 săptămâni, în funcție de temperatura solului, tipul solului și umiditatea solului), transformarea amoniului în azotat este întârziată. Ca urmare, disponibilitatea de N este adaptată în continuare cerințelor culturii, iar eficiența de N este una maximă.

Avantaje:

 • Menținerea azotul pe o perioada îndelungată și îl furnizarea acestuia treptat plantelor
 • Eliberarea controlată a azotului
 • Pierderi mai mici de N prin diminuarea levigării și volatilizării
 • Număr redus de necesare administrari
 • Randament și calitate îmbunătățite datorită aportului extins de N
 • Efect pozitiv al pH-ului în zona rădăcinii (acidifierea rizosferei)
 • Culturile se dezvoltă și fructifică mai uniform datorită unui aport stabilizat de N
 • Crește randamentul de utilizare a P, K și a microelementelor din sol și fertilizanți
 • Reducerea nivelului de nitrați liberi în recolta destinată consumului în stare proaspătă

 

Apelează la reprezentanții C.Î. Agrostoc pentru a afla mai multe informații.

 

 

 1. Distribuie