NovaTec® 40 - fertilizantul cu inhibitor– un nou trend în optimizarea nutriției plantelor cu Azot (N).

AGROSTOC propune tehnologia care va revoluţiona segmentul fertilizanţilor.
Recomandăm cu putere trecerea la o tehnologie modernă în condiţiile actuale de cultură! 

Tehnologia modernă presupune NovaTec®  40 - fertilizantul cu inhibitori –
un nou trend în optimizarea nutriției plantelor cu Azot (N).

Spot Novatec 40
      Pentru un start reuşit al culturilor, propunem utilizarea fertilizantului NovaTec® , care face trecerea la agricultura inteligentă, oferind culturilor o nutriţie corespunzătoare pe toată perioada de vegetaţie şi nu doar în prima parte, atunci când consumul nu este atât de mare.
NovaTec® 40  asigură eliminarea pierderilor economice şi creşterea producţiei, cu o doză redusă de aplicare.
 
 NovaTec® 40 - îngrășământ complex cu inhibitor de nitrificare.
Inhibitorul de nitrificare reduce levigarea și crește eficiența N. În faza activă a inhibitorului de nitrificare  (4-10 săptămâni, în funcție de temperatura solului, tipul solului și umiditatea solului), transformarea amoniului în nitrat este întârziată. Ca urmare, disponibilitatea de Azot (N) este adaptată în continuare cerințelor culturii, iar eficiența de Azot (N) este una maximă.

AVANTAJE:
•        Menținerea azotului pe o perioada îndelungată și îl furnizarea treptat plantelor
•        Eliberează controlat Azotul (N)
•        Pierderi mai mici de Azot (N) prin diminuarea levigării și volatilizării
•        Sursă de azot cu acțiune rapidă 
•        Randament și calitate îmbunătățite datorită aportului extins de Azot (N)
•        Efect pozitiv al pH-ului în zona rădăcinii (acidifierea rizosferei)
•        Culturile se dezvoltă și fructifică mai uniform datorită unui aport stabilizat de Azot (N)
•        Crește randamentul de utilizare a P, K și a microelementelor din sol și alti fertilizanți
•        Reducerea nivelului de nitrați liberi în recolta destinată consumului în stare proaspătă
•        Granule rezistente cu cele mai bune proprietăți de împrăștiere
•         Evitarea poluarii solului si atmosferei

 

 

Apelează la reprezentanții C.Î. Agrostoc pentru a afla mai multe informații.

 

 

  1. Distribuie